Định Nghĩa Thuật Ngữ:

• Các quy định sau đây áp dụng cho Thành Viên, các liên kết và tham gia vào trang web trò chơi C54.com do C54 cung cấp và điều hành.

• Quy định này nêu rõ “Cá Cược”, là bao gồm nhưng không giới hạn khi đặt cược, chơi trò chơi và các hoạt động cá cược khác thông qua bất kỳ và/hoặc tất cả các dịch vụ cá cược được cung cấp từ trang web; “Thiết bị kết nối” nghĩa là bất kỳ thiết bị có ứng dụng kết nối, bao gồm nhưng không giới hạn ở máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, trợ lý mã số cá nhân, thiết bị cầm tay được sử dụng để kết nối với các trang web chơi game và tham gia các dịch vụ chơi trò chơi.

Thỏa Thuận Sử Dụng:

• Trong quá trình đăng ký, người dùng đánh dấu tích vào ô trước dòng chữ “Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản và chính sách bảo mật liên quan” và nhấp vào nút “Gửi” tương ứng, đồng nghĩa với việc người dùng đã xác nhận và đồng ý;

• Người dùng đã đọc, hiểu đầy đủ và đồng ý với bản điều khoản này, cùng các điều khoản pháp lý liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ giữa người dùng và C54 theo quy định C54

• Nếu người dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của quy định này, vui lòng không nhấp vào nút “Gửi”, không thử sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng bất kỳ dịch vụ cá cược nào hoặc tải xuống và cài đặt phần mềm cá cược.

Cược điều chỉnh, sao chép, sửa đổi, tái tạo, lưu trữ, phân phối, hiển thị, phát sóng công khai, tạo chương trình hữu tuyến hoặc xuất bản, truyền tải, bán, cho mượn, cho thuê và cho phép sử dụng thông tin chơi game bằng bất kỳ phương thức nào. Người dùng không được hoặc sử dụng bất kỳ trang web, dịch vụ trực tuyến, bảng thông báo, bất kỳ phương tiện và/hoặc thiết bị được kết nối nào của người khác để lấy, sử dụng hoặc kết nối với thông tin chơi trò chơi ở trên;

• Các phần mềm, dịch vụ và thông tin cá cược được cung cấp bởi Trang web chơi game và/hoặc thông qua thiết bị kết nối đã đăng ký sở hữu trí tuệ, bằng sáng chế. Tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi trong phần mềm cá cược, dịch vụ và thông tin trò chơi trên trang web trò chơi đều được sở hữu, sử dụng hoặc kiểm soát bởi C54 và người cấp phép. Người dùng xác nhận chưa được cấp phép sử dụng hoặc liên kết vào các phần mềm, dịch vụ và thông tin cá cược được cung cấp bởi Trang web chơi game và/hoặc thông qua thiết bị kết nối để nhận được bất kỳ quyền & lợi ích từ phần mềm, dịch vụ và thông tin cá cược của C54.

Điều Kiện Sử Dụng:

Được xem như một điều kiện sử dụng dịch vụ, Người dùng bảo đảm và cam kết không sử dụng hoặc liên kết Trang web chơi game, phần mềm trò chơi, dịch vụ trò chơi và/hoặc thông tin trò chơi cho bất kỳ mục đích nào vi phạm bất kỳ luật nào áp dụng cho người dùng, vi phạm quy định này và/hoặc bị cấm theo quy định này. Ngoài tất cả các tuyên bố và bảo đảm khác được liệt kê trong bài viết này, người dùng sẽ tiếp tục bảo đảm và cam kết rằng đó là điều kiện sử dụng dịch vụ chơi trò chơi:

• Người dùng tiến hành các hoạt động trên thân phận danh tính và tên riêng của họ, và không được thay thế nhân danh người khác tiến hành các giao dịch;

• Năng lực thực thi pháp lý của người dùng không giới hạn;

và thông tin trò chơi. Không thực hiện bất cứ hành vi nào làm giảm hoặc có thể làm giảm hiệu quả hoạt động của dịch vụ và trang web trò chơi;

• Không dụ dỗ hoặc dùng bất kỳ hình thức nào để lấy bất kỳ thông tin có liên quan nào của người khác;

• Không tải lên hoặc phát tán bất kỳ chương trình, tệp hoặc dữ liệu nào chứa vi-rút, độc hại hoặc có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của các thiết bị được kết nối, phần mềm trò chơi, dịch vụ trò chơi và/hoặc trang web trò chơi, văn kiện hoặc số liệu;

• Người dùng thông qua trang web trò chơi và/hoặc thiết bị được kết nối hoặc sử dụng các dịch vụ trò chơi và thông tin trò chơi không vi phạm luật đối với Người dùng; cũng không vi phạm các nghĩa vụ hợp đồng ràng buộc đối với người dùng cá nhân hoặc chủ sở hữu của quốc gia nơi người dùng hiện đang kết nối với trang web trò chơi hoặc sử dụng thiết bị được kết nối; Đồng thời, nó không bị cấm bởi các nghĩa vụ pháp lý hoặc hợp đồng nói trên;

• Không sử dụng bất kỳ thiết bị, máy móc, trang bị, phần mềm, chương trình hoặc phương pháp nào khác (hoặc bất kỳ thứ gì có tính chất mô tả ở trên) để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào các dịch vụ trò chơi, thiết bị được kết nối, phần mềm trò chơi, thông tin trò chơi hoặc trang web trò chơi và/hoặc hoạt động bình thường của bất kỳ giao dịch nào được cung cấp bởi thiết bị kết nối;

• Không đăng hoặc truyền bá bất kỳ nội dung bất hợp pháp, quấy rối, nhục mạ, đe dọa, vu khống, phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, phân biệt chủng tộc, khiêu dâm, thô tục, nội dung có thể cấu thành hoặc xúi giục phạm tội, dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm pháp luật lên trên trang web và/hoặc thiết bị kết nối hoặc với bất kỳ người dùng khác;

• Người dùng không phải là người quản lý, giám đốc, nhân viên, nhà tư vấn, chi nhánh hoặc đại lý C54 hoặc bất kỳ chi nhánh nào, hoặc có mối quan hệ thân thiết hoặc cùng cư trú với bất kỳ người nào ở trên.