TUYỂN ĐẠI LÝ HOA HỒNG LÊN ĐẾN 55%

Toàn bộ hội viên điều có thể tham gia để trở thành đại lý C54

Đăng ký đơn giản hoa hồng cao

Đại lý C54 không cần bỏ vốn tháng vẫn lãi đều đều

Hoạt động được bắt đầu tính từ ngày : 07/02/2021

Số tiền thắng trong tháng Số lượng khách chơi Tỷ lệ hoa hồng
100k-150 triệu 2 trở lên 20%
150 triệu-1 tỷ 5 trở lên 30%
1 tỷ -2.5 tỷ 15 trở lên 40%
2.5 tỷ -5 tỷ 45 trở lên 45%
5 tỷ trở lên 100trở lên 55%
Chú ý!Nếu sự dụng các phương pháp lừa gạt để nhận hoa hồng thì sẽ bị xóa bỏ mã đại lý , không nhận được hoa hồng dành cho đại lý

Chú ý:mỗi tháng phải kiếm ít nhất được thêm 3 khách hàng mới,không đạt được thiếu 1 người khách sẽ bị trừ 5% tiền hoa hồng.

*Giới thiệu bạn bè:

-Toàn bộ hội viên hoặc đại lý điều sẽ nhận được phần thưởng giới thiệu bạn bè:

Mỗi hội viên nạp Số người GT Mỗi tháng giới thiệu nhận thêm
1000k+ 2 trở lên 200k
1500k+ 5 trở lên 800k
1500k+ 15 trở lên 2000k
1500k+ 45 trở lên 6000k
1500k+ 100 trở lên 15000k

Mỗi tháng đại lý giới thiệu người nạp theo mức trở lên nhận phận thưởng thêm
Ví dụ: trong tháng có 2 khách nạp mỗi khách nạp 1000k nhân thêm phận thưởng là 200k

Mỗi tháng sẽ tính một kỳ:bắt đầu từ ngày một hàng tháng đến ngày cuối cùng của tháng,số tiền hoa hồng sẽ dựa trên tiền thắng của đại lý。Và sẽ tính lại một kỳ mới của tháng tiếp。
Note : Khi người giới thiệu bạn cùng chơi , sẽ tính lần nạp đầu tiên và kết thúc trong 1 tháng . Nếu người giới thiệu muốn nhận ngay cần đạt được những yêu cầu trên và chỉ nhận 1 lần trong tháng
Lưu ý : Người giới thiệu và người được giới thiệu không được phép trùng IP,
Trùng tên tài khoản ngân hàng, đều không được chấp nhận
Y/c: liên hệ Cskh để đăng ký

Thanh toán hoa hồng:

Tiền sẽ được chuyển cho đại lý từ ngày 5 đến ngày 10 hàng tháng,sẽ chuyển vào tài khoản của đại lý。
Liên hệ  để được tư vấn